Kursy dla nauczycieli

 Terapia ręki


Program szkolenia:

 1. Budowa anatomiczna i fizjologia kończyn górnych
 2. Funkcje dłoni w ujęciu neurorozwojowym
 3. Etapy kształtowania się poszczególnych obszarów sprawności manualnej (chwyt, techniki szkolne, czynności samoobsługowe)
 4. Nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych, a sprawność manualna
 5. Lateralizacja i jej wpływ na funkcje dłoni
 6. Omówienie strategii i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w terapii ręki dzieci i osób dorosłych
 7. Konstruowanie planów terapii i programów terapeutycznych dla dzieci i osób dorosłych
 8. Organizacja warunków do prowadzenia terapii
 9. Prezentacja i ocena specjalistycznego sprzętu i akcesoriów do terapii ręki
 10. Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną dzieci i osób dorosłych
 11. Budowanie strategii diagnostycznych i terapeutycznych w oparciu o analizy przypadku przygotowane przez uczestników kursu- zajęcia warsztatowe

Prowadzący:

Emilia Kos (pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, terapeuta Integracji Sensorycznej)

Agata Filińska (fizjoterapeuta, logopeda)

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie  „Terapia ręki” przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, nauczycieli oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi i osobami dorosłymi- mającymi trudności w zakresie kompetencji funkcjonalnych w obrębie dłoni.

Koszt szkolenia: 250 zł 

Termin: 05.11.2016

Informacje dodatkowe:

Każdy z uczestników otrzyma materiały oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Na podstawie formularza-zgłoszeniowego wystawiane będą faktury.

W trakcie szkoleń obowiązuje całkowity zakaz rejestrowania prezentowanych treści, z uwagi na fakt, iż stanowią one własność intelektualną autorów. Dodatkowo obowiązuje również zakaz kopiowania materiałów szkoleniowych bez zgody autorów.


Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością


Prowadzący: mgr Emilia Kos

Pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, autorka Arkusza Oceny Poziomu Rozwoju Funkcji Psychofizycznych- narzędzia do diagnozy funkcjonalnej. Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc zajęcia w stowarzyszeniach oraz fundacjach działających na rzecz dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a także innymi trudnościami rozwojowymi. Pracowała również w szkołach specjalnych i specjalistycznych poradniach. Obecnie specjalizuje się w diagnozie funkcjonalnej oraz programowaniu pracy terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z dziećmi z zespołami genetycznymi i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Ponad to kontynuuje badania dotyczące diagnozy funkcjonalnej.

Program szkolenia:

 • Podstawa prawna wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka w placówkach oświatowych
 • Narzędzia diagnostyczne- omówienie
 • Diagnoza funkcjonalna, a konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych
 • Cele i zadania diagnozy funkcjonalnej w warunkach pozaszkolnych
 • Charakterystyka poszczególnych etapów w rozwoju dziecka
 • Podstawy tworzenia narzędzi do oceny funkcjonalnej warsztaty praktyczne

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie „Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka w pracy terapeutycznej” przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, nauczycieli oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju problemami rozwojowymi, z diagnozą ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Kwalifikacja uczestników odbywa się w oparciu o dane z przesłanego do naszego Centrum formularza-zgłoszeniowego. Następnie na adres w nim zawarty wysyłamy numer konta oraz kwotę, którą należy wpłacić, aby zakończyć proces rejestracji. Po wpłynięciu opłaty potwierdzamy uczestnictwo drogą e- mailową.

Koszt szkolenia: 250 zł

Termin: 19.11.2016

Informacje dodatkowe:

Każdy z uczestników otrzyma materiały oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Na podstawie formularza-zgłoszeniowego wystawiane będą faktury.

W trakcie szkoleń obowiązuje całkowity zakaz rejestrowania prezentowanych treści, z uwagi na fakt, iż stanowią one własność intelektualną autorów. Dodatkowo obowiązuje również zakaz kopiowania materiałów szkoleniowych bez zgody autorów.


Skuteczne programowanie działań edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością


Prowadzący: mgr Emilia Kos

Pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, autorka Arkusza Oceny Poziomu Rozwoju Funkcji Psychofizycznych- narzędzia do diagnozy funkcjonalnej. Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc zajęcia w stowarzyszeniach oraz fundacjach działających na rzecz dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a także innymi trudnościami rozwojowymi. Pracowała również w szkołach specjalnych i specjalistycznych poradniach. Obecnie specjalizuje się w diagnozie funkcjonalnej oraz programowaniu pracy terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z dziećmi z zespołami genetycznymi i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Ponad to kontynuuje badania dotyczące diagnozy funkcjonalnej.

Program szkolenia:

 • Podstawa prawna konstruowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych w placówkach oświatowych
 • Funkcjonalne aspekty tworzenia programów
 • Zasady organizacji pracy w zespołach- warsztaty praktyczne
 • Charakterystyka treści programowych na kolejnych etapach edukacyjnych
 • Indywidualne programy terapeutyczne i edukacyjno- terapeutyczne w warunkach pozaszkolnych
 • Działania ewaluacyjne
 • Konstruowanie programów edukacyjno- terapeutycznych- warsztaty praktyczne

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie „Skuteczne programowanie działań edukacyjno- terapeutycznych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością” przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, nauczycieli oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju problemami rozwojowymi, z diagnozą ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Kwalifikacja uczestników odbywa się w oparciu o dane z przesłanego do naszego Centrum formularza-zgłoszeniowego. Następnie na adres w nim zawarty wysyłamy numer konta oraz kwotę, którą należy wpłacić, aby zakończyć proces rejestracji. Po wpłynięciu opłaty potwierdzamy uczestnictwo drogą e- mailową.

Koszt szkolenia: 250 zł

Termin:05.12.2016

Informacje dodatkowe:

Każdy z uczestników otrzyma materiały oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Na podstawie formularza-zgłoszeniowego wystawiane będą faktury.

W trakcie szkoleń obowiązuje całkowity zakaz rejestrowania prezentowanych treści, z uwagi na fakt, iż stanowią one własność intelektualną autorów. Dodatkowo obowiązuje również zakaz kopiowania materiałów szkoleniowych bez zgody autorów.

 


Zimowe inspiracje plastyczne

w szkole i przedszkolu


Program szkolenia:

 • Wykonanie prac plastycznych o tematyce zimowej z wykorzystaniem różnych technik i materiałów (decoupage, quilling, scrapbooking, pergamano, alternatywne techniki plastyczne i wiele innych)
 • Prezentacja wariantów zajęć plastycznych dostosowanych do problemów rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością

Uczestnicy szkolenia:

Warsztaty „Zimowe inspiracje plastyczne w szkole i przedszkolu” przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, nauczycieli oraz innych specjalistów pracujących

z dziećmi, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o nowe ciekawe techniki plastyczne. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby, które uważają, że nie posiadają zdolności artystycznych.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Kwalifikacja uczestników odbywa się w oparciu o dane z przesłanego do naszego Centrum formularza-zgłoszeniowego. Następnie na adres w nim zawarty wysyłamy numer konta oraz kwotę, którą należy wpłacić, aby zakończyć proces rejestracji. Po wpłynięciu opłaty potwierdzamy uczestnictwo drogą e- mailową.

Koszt szkolenia: 200 zł przy wpłacie do końca listopada promocyjna cena 150 zł

Termin: 12.12.2016

Informacje dodatkowe:

Każdy z uczestników otrzyma wszystkie niezbędne materiały, wykonane prace oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Na podstawie formularza-zgłoszeniowego wystawiane będą faktury.