Cennik

 

Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
Netto
Cena Brutto
Diagnoza EEG Biofeedback 60 minut  100 108
Integracja Sensoryczna 4 x 50 minut  320 345,60
Psychologiczna 4 x 50 minut  400 432
Pedagogiczna 4 x 50 minut  400 432
Logopedyczna 2 x 60 minut  150 150
Fizjoterapeutyczna 1 x 50 minut  100 100
Ocena sprawności dłoni 2 x 50 minut  200 200
Diagnoza funkcjonalna 4- 6 x 50 minut  750 750
Indywidualny program terapeutyczny (pisany po diagnozie funkcjonalnej)
 250
250
Terapia EEG Biofeedback 50 minut  80 86,40
Integracja Sensoryczna 50 minut  80 86,40
Psychologiczne 50 minut  100 100
Psychoterapia 50 minut  130 130
Pedagogiczne 50 minut  100 108
Logopedyczne 50 minut  80 80
Neurologopedyczne 50 minut 100 100
Terapia ręki 50 minut  80 86,40
Fizjoterapeutyczne 50 minut  100 100
Terapia osób
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami
50 minut  100 100
Wspomaganie rozwoju małych dzieci 30 minut

50 minut

60

100

60

100

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych 50 minut  100 100
Matematyka dla dzieci wg. prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej 50 minut  80 80
Efektywna nauka czytania 50 minut  80 80
Zajęcia grupowe dla dzieci Trening umiejętności społecznych 50 minut  50 50
Matematyka dla dzieci wg. prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej 50 minut  50 50
Efektywna nauka czytania 50 minut  50 50
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 50 minut  50 50
Logorytmika 50 minut  50 50
Ceramika artystyczna 50 minut  50 50
Sztuka na każdą porę roku 50 minut  50 50
Ekologiczne działania plastyczne 50 minut  50 50
Alternatywne techniki plastyczne 50 minut  50 50
Zajęcia muzyczno- ruchowe 50 minut  50 50