Cennik

 

Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
Netto
Cena Brutto
Diagnoza EEG Biofeedback+ opis 60 minut 200 216
Integracja Sensoryczna 4 x 50 minut  400 400
Psychologiczna 4 x 50 minut  450 486
Pedagogiczna 4 x 50 minut  450 486
Neurologopedyczna 2 x 60 minut  220 220
Fizjoterapeutyczna 1 x 50 minut  150 150
Ocena sprawności dłoni 2 x 50 minut  250 250
Diagnoza funkcjonalna 4- 6 x 50 minut  1000 1000
Indywidualny program terapeutyczny (pisany po diagnozie funkcjonalnej)
 300
300
Konsultacja pedagogiczna
60 minut 0
0
Dokumenty dla sądu
350
350
Zaświadczenie o udziale z zajęciach
0
0
Opinia
100
100
Terapia EEG Biofeedback 50 minut  100 108
Integracja Sensoryczna 50 minut  100 100
Psychologiczne 50 minut  110 110
Psychoterapia 50 minut  120 120
Pedagogiczna 50 minut  100 108
Logopedyczna 50 minut  110 110
Neurologopedyczna 50 minut 110 110
Terapia ręki 50 minut  100 108
Fizjoterapia 50 minut  110 110
Trening emocjonalny ze sztuką

50 minut  110 118,8
Moja wartość w działaniu- trening emocjonalny 50 minut 110 118,8
Terapia osób
z niepełnosprawnością intelektualną
50 minut 110 110
Wspomaganie rozwoju małych dzieci 30 minut

50 minut

90

100

97,2

108

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych 50 minut   100 108
Matematyka dla dzieci wg. prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej 50 minut 100 108
Efektywna nauka czytania 50 minut  100 108
Trening koncentracji uwagi 50 minut 100 108
Stymulacja Neurofunkcjonalna 50 minut 200 216
Zajęcia grupowe dla dzieci Trening umiejętności społecznych 50 minut  60 64,8
Matematyka dla dzieci wg. prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej 50 minut  60 64,8
Efektywna nauka czytania 50 minut  60 64,8
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 50 minut  60 64,8
Logorytmika 50 minut  60 64,8
Ceramika artystyczna 50 minut  60 64,8
Sztuka na każdą porę roku 50 minut  60 64,8
Ekologiczne działania plastyczne 50 minut  60 64,8
Alternatywne techniki plastyczne 50 minut  60 64,8
Zajęcia muzyczno- ruchowe 50 minut  60 60