Cennik

 

Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
Diagnoza EEG Biofeedback 60 minut 100
Integracja Sensoryczna 4 x 50 minut 320
Psychologiczna 4 x 50 minut 400
Pedagogiczna 4 x 50 minut 400
Logopedyczna 2 x 60 minut 150
Fizjoterapeutyczna 1 x 50 minut 100
Ocena sprawności dłoni 2 x 50 minut 200
Diagnoza funkcjonalna 4- 6 x 50 minut 750
Indywidualny program terapeutyczny (pisany po diagnozie funkcjonalnej)
250
Terapia EEG Biofeedback 50 minut 80
Integracja Sensoryczna 50 minut 80
Psychologiczne 50 minut 100
Psychoterapia 50 minut 130
Pedagogiczne 50 minut 100
Logopedyczne 50 minut 80
Terapia ręki 50 minut 80
Fizjoterapeutyczne 50 minut 100
Terapia osób
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami
50 minut 100
Wspomaganie rozwoju małych dzieci 30 minut

50 minut

60

100

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych 50 minut 100
Matematyka dla dzieci wg. prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej 50 minut 80
Efektywna nauka czytania 50 minut 80
Zajęcia grupowe dla dzieci Trening umiejętności społecznych 50 minut 50
Matematyka dla dzieci wg. prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej 50 minut 50
Efektywna nauka czytania 50 minut 50
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 50 minut 50
Logorytmika 50 minut 50
Ceramika artystyczna 50 minut 50
Sztuka na każdą porę roku 50 minut 50
Ekologiczne działania plastyczne 50 minut 50
Alternatywne techniki plastyczne 50 minut 50
Zajęcia muzyczno- ruchowe 50 minut 50