Cennik

 

Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
Netto
Cena Brutto
Diagnoza EEG Biofeedback+ opis 60 minut 200 216
Integracja Sensoryczna 4 x 50 minut  320 345,60
Psychologiczna 4 x 50 minut  400 432
Pedagogiczna 4 x 50 minut  400 432
Neurologopedyczna 2 x 60 minut  200 200
Fizjoterapeutyczna 1 x 50 minut  150 150
Ocena sprawności dłoni 2 x 50 minut  200 200
Diagnoza funkcjonalna 4- 6 x 50 minut  900 900
Indywidualny program terapeutyczny (pisany po diagnozie funkcjonalnej)
 300
300
Terapia EEG Biofeedback 50 minut  90 97,20
Integracja Sensoryczna 50 minut  90 97,20
Psychologiczne 50 minut  120 100
Psychoterapia 50 minut  130 130
Pedagogiczna 50 minut  90 97,20
Logopedyczna 50 minut  100 100
Neurologopedyczna 50 minut 100 100
Terapia ręki 50 minut  90 97,20
Fizjoterapeutyczna 50 minut  100 100
Terapia osób
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami
50 minut  100 100
Wspomaganie rozwoju małych dzieci 30 minut

50 minut

60

100

60

100

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych 50 minut  100 100
Matematyka dla dzieci wg. prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej 50 minut  90 90
Efektywna nauka czytania 50 minut  90 90
Zajęcia grupowe dla dzieci Trening umiejętności społecznych 50 minut  60 60
Matematyka dla dzieci wg. prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej 50 minut  60 60
Efektywna nauka czytania 50 minut  60 60
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 50 minut  60 60
Logorytmika 50 minut  60 60
Ceramika artystyczna 50 minut  60 60
Sztuka na każdą porę roku 50 minut  60 60
Ekologiczne działania plastyczne 50 minut  60 60
Alternatywne techniki plastyczne 50 minut  60 60
Zajęcia muzyczno- ruchowe 50 minut  60 60