Integracja Sensoryczna

Metoda Integracji Sensorycznej została opracowana w latach 60-tych przez dr Jane Ayres, psychologa i terapeutę zajęciowego, a także pracownika naukowego Uniwersytetu Kalifornijskiego. W trakcie badań naukowych oraz bezpośredniej pracy z dziećmi dr Ayres sformułowała teorię wskazującą na bezpośredni związek pomiędzy poziomem rozwoju procesów przetwarzania bodźców sensorycznych, a efektywnością uczenia się. Kontynuacją pracy nad zjawiskiem Integracji Sensorycznej było opracowanie baterii testów mierzących poziom rozwoju mechanizmów związanych z odbieraniem, przesyłaniem i przetwarzaniem wrażeń płynących z różnych systemów sensorycznych. Dr Ayres jest również autorką licznych publikacji oraz wielu urządzeń wykorzystywanych do dnia dzisiejszego w terapii metodą Integracji Sensorycznej na całym świecie.

Stworzona przez nią teoria zakłada, iż właściwe działanie mechanizmów adaptacyjnych do warunków, w jakich żyjemy, uzależnione jest od integracji wrażeń zmysłowych płynących ze wszystkich receptorów. Każdy z nich stanowi łącznik naszego ośrodkowego układu nerwowego ze środowiskiem, który w zależności od ewolucyjnej funkcji przekazuje różnego rodzaju informacje: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, termiczne, bólowe, węchowe, smakowe, przedsionkowe (dotyczące między innymi równowagi, ułożenia ciała w przestrzeni, napięcia mięśniowego) i proprioceptywne (czucie głębokie). Dane te są następnie opracowywane i integrowane w mózgu, który zawiaduje dalszymi reakcjami całego naszego ciała. Właściwa odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego na bodźce sensoryczne, jest zatem kluczowa dla naszego funkcjonowania i przekłada się bezpośrednio na wszystkie dziedziny życia.

Dla kogo przeznaczona jest Integracja Sensoryczna?

  • dzieci i młodzież: z trudnościami w utrzymaniu koncentracji uwagi, z problemami edukacyjnymi, ze zdiagnozowanym autyzmem, Zespołem Aspergera (oraz innymi zespołami objawów ze spektrum autyzmu), z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołami genetycznymi, z nieprawidłowym rozwojem mowy, z dysleksją rozwojową, z ADHD i ADD, z nadmierną lub niedostateczną wrażliwością na bodźce sensoryczne, z trudnościami w utrzymaniu równowagi i prawidłowej postawy ciała, z problemami w regulacji stanów emocjonalnych, z bardzo ograniczonym repertuarem tolerowanych pokarmów, z wzmożonym lub obniżonym poziomem ruchliwości, a także dzieci i młodzież sprawiająca problemy wychowawcze, lub posiadająca zaburzenia zachowania
  • dorośli: z różnego rodzaju diagnozami dotyczącymi rozwoju w dzieciństwie i w późniejszym okresie, z problemami w utrzymaniu koncentracji uwagi, z nadmierną lub niedostateczną reaktywnością na bodźce, z fobiami i innymi problemami emocjonalnymi, z trudnościami w utrzymaniu równowagi

Jak przebiega proces diagnozy metodą Integracji Sensorycznej?

DZIECI DO 4 ROKU ŻYCIA

Etap I- przebiega bez obecności dziecka. Jest to przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z rodzicami dziecka, dotyczącego ciąży, porodu, rozwoju w kolejnych etapach życia, przebytych chorób oraz występowania symptomów mogących wskazywać na nieprawidłowości w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych. Diagnoza w zakresie Integracji Sensorycznej na tym etapie trwa zwykle 50 minut.

Etap II- polega na przeprowadzeniu wybranych prób Obserwacji Klinicznej oraz obserwacji swobodnej i kierowanej aktywności dziecka. Diagnoza w zakresie Integracji Sensorycznej na tym etapie obejmuje zwykle 2 spotkania trwające po 50 minut każde.

Etap III- przebiega bez obecności dziecka. Obejmuje przekazanie diagnozy wraz z zaleceniami, instruktaż dotyczący zabiegów pielęgnacyjnych oraz zestaw ćwiczeń do realizacji w domu.

DZIECI POWYŻEJ 4 ROKU ŻYCIA i MŁODZIEŻ

Etap I- przebiega bez obecności dziecka. Jest to przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z rodzicami dziecka, dotyczącego ciąży, porodu, rozwoju w kolejnych etapach życia, przebytych chorób oraz występowania symptomów mogących wskazywać na nieprawidłowości w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych. Diagnoza w zakresie integracji sensorycznej na tym etapie trwa zwykle 50 minut.

Etap II- polega na przeprowadzeniu prób Obserwacji Klinicznej. Diagnoza w zakresie integracji sensorycznej na tym etapie trwa zwykle 50 minut.

Etap III- w trakcie tego spotkania przeprowadzane są Południowo- Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej. Diagnoza w zakresie integracji sensorycznej na tym etapie trwa zwykle 50 minut.

Etap IV- przebiega bez obecności dziecka. Obejmuje przekazanie diagnozy wraz z zaleceniami, oraz zestaw ćwiczeń do realizacji w domu.

OSOBY DOROSŁE

Etap I- Jest to przeprowadzenie szczegółowego wywiadu dotyczącego ciąży, porodu, rozwoju w kolejnych etapach życia, przebytych chorób oraz występowania symptomów mogących wskazywać na nieprawidłowości w procesach Integracji Sensorycznej. Diagnoza na tym etapie trwa zwykle 50 minut.

Etap II- polega na przeprowadzeniu prób Obserwacji Klinicznej. Diagnoza w zakresie Integracji Sensorycznej na tym etapie trwa zwykle 50 minut.

Etap III- w trakcie tego spotkania przeprowadzane są Południowo- Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej. Diagnoza w zakresie Integracji Sensorycznej na tym etapie trwa zwykle 50 minut.

Etap IV- Obejmuje przekazanie diagnozy wraz z zestaw ćwiczeń do realizacji w domu.

Jak przebiega proces terapii metodą integracji sensorycznej?

Terapia metodą Integracji Sensorycznej w Art & Senses prowadzona jest w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny opracowywany przez diagnostę i terapeutę prowadzącego. Zajęcia integracji sensorycznej trwają 50 minut, odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu, w zależności od indywidualnych potrzeb. Weryfikacja poczynionych postępów w terapii odbywa się po upływie roku, po przez przeprowadzenie diagnozy kontrolnej.

Terapia Integracji Sensorycznej w naszym Centrum prowadzona jest w specjalistycznych salach, wyposażonych w profesjonalny sprzęt, wykonany na specjalne zamówienie.

Ponad to istnieje możliwość uczestniczenia w terapii metodą Integracji Sensorycznej, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną w innej placówce, nie starszą jednak niż sprzed 6 miesięcy.